FAIL (the browser should render some flash content, not this). FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 
Felsefe Komisyonu
2. Dönem Raporu

 

Özel Alan Yeterlikleri
(Ortaöğretim)


Matematik


İngilizce


Türk Dili ve Edebiyatı


Kimya


Fizik


Biyoloji


Tarih


Coğrafya


Felsefe

 

 

Felsefe Öğretmeni

Özel Alan Yeterlikleri

Felsefe Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerine Ulaşmak İçin tıklayınız

Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik Özel Alan Yeterlikleri ve bu yeterliklere dayalı Performans Yönetim Süreci çalışmaları OÖP (Ortaöğretim projesi) kapsamında başlatılmıştır. Biyoloji Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri çalışmaları, üniversitelerden danışmanlar, görevlendirilen alan öğretmenleri ve Talim Terbiye Kurulu program uzmanından oluşan Biyoloji Komisyonu tarafından tarafından hazırlanmıştır.

Komisyon üyelerine Bireysel Performans Değerlendirme komisyonunda görevli ölçme değerlendirme uzmanlarının yanısıra, Öğretmen Yeterlikleri Merkez Planlama ve Araştırma grubu üyeleri çalıştaylara katılan Projeler Koordinasyon Merkezi, Personel Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı temsilcileri de destek vermişlerdir.

Özel Alan Yeterlikleri oluşturulması sürecinin her aşamasında, tüm paydaşların katkıları değerlendirilmiş, çalışmalara ilişkin görüş ve öneriler alınarak hazırlanmıştır.

 


FELSEFE KOMİSYONU ÜYELERİ

.

Doç Dr Erdal
Cengiz
Ankara
Üniversitesi
Felsefe

Yrd Doç Dr Ertuğrul Rufai Turan

Ankara
Üniversitesi

Felsefe

Mustafa Kemal
Efe

Etlik H Hikmet Oğultürk Kız Teknik, Anadolu KML ve KML
Keçiören

Felsefe

Sibel Kadıoğlu
Tosun
Çayırhan Lisesi
Nallıhan
Felsefe
Hamza
Gürbüz
TTKB
Program Uzmanı
Felsefe


ÇALIŞMALARA DESTEK VEREN MEB PERSONELİ

.

Nuri
Cantürk
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Mehmet
Özcan
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Baki
Topçu
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Hülya
Yalçınkaya
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Esen Dalgın
Başara
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Burcu
Yılmaz
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu
Gül Çelebi
İlhan
Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Öğretmen Yeterlikleri Grubu